חלוקת רכוש

 

עו"ד טהורי – חלוקת רכוש ואיזון משאבים
אחד מהנושאים היותר מורכבים ואמוציונליים בין בני הזוג במהלך הגירושין הוא אופן חלוקת הרכוש. התנהלות בלתי זהירה ושקולה בתחום זה עלולה ליצור אצלכם הפסדים חומריים ורגשיים משמעותיים, ויש צורך להיות מודעים לדרישות החוק ולמרכיביו בנושא. לצורך כך, מומלץ ואף מתחייב להסתייע בשירותיו של עו"ד מקצועי ומומחה לעניין, שיעזור לכם להתמצא בתוך נבכי החוק ולצאת מהמשבר כשידכם על העליונה.

עו"ד צבי טהורי – חלוקת רכוש בין בני זוג
עו"ד צבי טהורי מייעץ ומלווה משפטית בני זוג המצויים בעיצומו של הליך גירושין. המורכבות הרבה של הליך זה והשפעתו על תחומי חיים רבים – פיסיים, כלכליים ונפשיים – מחייבים סיוע משפטי רגיש, קשוב והולם, המסוגל לסייע לבני הזוג לצלוח את שעתם הקשה.
כיצד מתבצעת חלוקת הנכסים והרכוש?
חוק יחסי הממון קובע כי במידה ובני הזוג החליטו על סיום מערכת היחסים ביניהם, או שאחד מבני הזוג נפטר, זכאי כל אחד מהם לקבל את מחצית השווי של כלל הנכסים. סעיף זה בחוק מתייחס בעיקר לנכסים בעלי שווי כספי רב, שהעיקרי שבהם הוא דירתם המשותפת של בני הזוג. ישנם מספר נכסים שאינם נכללים בהסדר חלוקת המשאבים, כגון:
נכסים שהיו ברשות בני הזוג לפני הנישואין
נכסים שניתנו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין
גמלה המשולמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי
גמלה שנפסקה לאחד מהם בגין פגיעת גוף או מוות
נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב, שהשווי שלהם לא יכנס בהסדר האיזון
במקרה של מוות יורשיו של בני הזוג הנפטר הם בעלי הזכות לאיזון המשאבים

מתי מתבצעת חלוקת הרכוש?
מועד חלוקת הרכוש נגזר ממועד הגירושין. אולם בעקבות תיקון החוק מקובל כיום כי חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים מתבצעים טרם פקיעת חוזה הנישואין, במידה ומתקיים אחד מן התנאים הבאים:
חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים להלן: התרת נישואין, תביעה לחלוקת רכוש, בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים, תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, בני הזוג חיים בנפרד בעקבות משבר מהותי ביחסים במשך תשעה חודשים לפחות.
בן הזוג חשוף באופן תדיר לאלימות מצידו של בן הזוג ואף הוציא צו להגנתו.
הפקדה של כתב הסמכה להתרת נישואין או גט על ידי מבקש ההקדמה.
עיכוב ההקדמה יכול להתקיים אם יתגלה חוסר תום לב מצד המבקש.
במידה וישנו חוסר תום לב של המבקש להקדמת איזון המשאבים וחלוקת הרכוש, ישנה אפשרות לעכב את הקדמת ביצוע החלוקה.

זכאות בן הזוג למחצית מנכסי הפרישה של בן הזוג השני
כספי פרישה כוללים בתוכם קופ"ג, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ועוד. חזקת השיתוף חלה גם על נכסים אלה, אולם רק לגבי התקופה בה בני הזוג ניהלו חיי שיתוף. למשל, אישה שצברה זכויות בביטוח מנהלים במשך 25 שנה כשמתוכן 10 שנים הייתה נשואה – יהא בן הזוג זכאי למחצית הזכויות אשר נצברו במהלך 10 השנים בלבד.
נכסים שלא ממאמץ משותף
נכסים שהיו בבעלות בן הזוג בטרם הנישואין.
נכסים שנתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין, ולא הייתה כוונה לשתף בהם את בן הזוג.
גם נכסים שלא ממאמץ משותף עלולים להפוך למשותפים, עקב כוונת בני הזוג לראותם כמשותפים. בנכס שלא ממאמץ משותף, צריך להביא ראיות שזו אכן הייתה כוונת הצדדים. אולם, דרישות ההוכחה לכוונה, כאמור, קלות יחסית ומצב ענייניים זה מוביל לחוסר בהירות בדבר אופן חלוקת נכסים.

דירת המגורים של בני הזוג
כאשר עסקינן בחלוקת דירת המגורים קיימים שני מצבים השכיחים בין בני זוג:
מכירת הדירה, החזרת המשכנתא באמצעות תמורת המכירה וחלוקת הכסף שנותר.
רכישת הדירה ע"י אחד מבני הזוג - רוכש את חלקו של בן זוגו באמצעות חלקו בנכסים משותפים אחרים, או באמצעות נטילת משכנתא נוספת, תוך העברת המשכנתא הקיימת על שמו בלבד. חשוב מאוד לוודא כי הבנק שיחרר את בן הזוג ואת הערבים מטעמו מכל התחייבות בגין המשכנתא על הנכס .

עו"ד צבי טהורי – מקצועיות, נחישות ורגישות
עו"ד צבי טהורי מלווה משפטית מזה שנים רבות בני זוג במהלך גירושיהם ומעניק להן ייעוץ משפטי יסודי ומקיף במגוון תחומים ונושאים, בין השאר בנושא חלוקת רכוש ואיזון משאבים. בקיאותו הרבה וידיעותיו העשירות והמגוונות בתחום זה, לצד רגישותו הרבה ויחסו האוהד והמבין, אפשרו ללקוחותיו להגיע להסדרי חלוקת רכוש ואיזון משאבים הוגנים, תוך כדי מינימום מחלוקות עם בן הזוג. אם גם אתם זקוקים לסיוע משפטי בתחום חלוקת הרכוש אם בן זוגכם, אל תהססו. התקשרו עוד היום אל משרדו של עו"ד טהורי ונשמח לעמוד לשירותכם ככל שנידרש.

 

03-6120042