ירושות ועזבונות

 

עו"ד צבי טהורי – ירושות ועיזבונות
ירושות ועיזבונות הינם אחד מגורמי הסכסוך העיקריים בין בני משפחה. הקרב המשפטי על חלוקת רכוש הנפטר הינו רווי יצרים ורגשות, ולכן מומלץ ואף מתחייב להיעזר בשירותיו של עו"ד מקצועי ומנוסה, אשר יפעיל את שיקול דעתו וייצג אתכם באופן נאמן בפני בית המשפט.
עו"ד צבי טהורי – מומחיות בניהול ירושות ועיזבונות
עו"ד צבי טהורי, עו"ד ששמו הולך לפניו בתחום דיני המשפחה, סייע לאורך שנות עבודתו הרבות בתחום הירושות והעיזבונות. בין שירותיו המקצועיים של עו"ד טהורי ניתן למנות:
ייצוג וליווי משפטי מקיף – בהיעדר צוואה המורה אחרת, חלוקת הרכוש של הנפטר נעשית בהתאם לחוק הירושה ולאחר הוצאת צו קיום צוואה אצל רשם הירושות.
מיסוי צוואה – אמם בישראל אין מס ירושה ועיזבון, אולם בהיעדר תכנון הולם של חלוקת הירושה, עלולים להיווצר חיובי מס מסוימים. לכן, יש להיערך מבעוד מועד ולהיעזר בשירותיו של עו"ד מקצועי כדי להימנע מחלוקה בלתי מסודרת של הרכוש שתעלה לכם ביוקר.
ניהול עיזבון – תפקידו של מנהל העיזבון הינו כינוס נכסי העיזבון, החזרת חובות שהיו לבעלי העיזבון וחלוקת היתרה בין היורשים. כמו כן, יכול מנהל העיזבון להגיע להסכם ירושה השונה מהמנוסח בצוואה
פסילת צוואה – לא פעם מוגשות התנגדויות למימושה של צוואה על רקע לחצים והשפעות שהיו על המוריש או חוסר צלילות דעת ובהירות מחשבה שלו. כל אדם שחושב שלא קיבל את החלק המגיע לו מהירושה רשאי להגיש התנגדות לביצועה בהתאם למועדים הקבועים בחוק.
הוצאת צו ירושה/קיום צוואה – במידה והמוריש הותיר צוואה מאחוריו, יש להוציא צו קיום צוואה ע"מ לתת לה תוקף משפטי ולממש אותה. במידה ולא נותרה צוואה, ניתן להוציא צו ירושה בהתאם לדרישות החוק.
יישוב סכסוכי ירושות ועזבונות
ועוד

ניהול עיזבונות
תהליך ניהול עיזבון מבוצע למעשה לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, במטרה לכנס את כל נכסי עיזבון הנפטר, מהם לשלם חובות שהשאיר (אם יש), ולבסוף לחלק את יתרת העיזבון בין יורשיו החוקיים. יורשיו של המנוח רשאים לבחור מי ישמש כמנהל העיזבונות ובהעדר הסכמה תמימה בין היורשים, רשאי בית המשפט לקבע מי יכהן בתפקיד זה. תהליך ניהול עיזבונות מחויב בפיקוח שוטף של האפוטרופוס הכללי ושל בית המשפט לענייני משפחה שגם אחראי על קביעת שכ"ט מנהל העיזבון (מתוך העיזבון).
דרכים לניהול עיזבונות:
ניהול עיזבונות זמני המתבצע לפני שהוצא צו קיום צוואה או צו ירושה ומנוהל בידי מנהל עיזבון זמני אשר מופקד על כינוס כלל העיזבונות ושמירה על תוכנו.
ניהול עיזבונות קבוע המתבצע במקביל לקבלת צו קיום הצואה או צו הירושה ומנוהל בידי מנהל עיזבון קבוע אשר מופקד על מימוש העיזבונות וחלוקתם ליורשים כדין.   

בקשת צו ירושה וצו קיום צוואה
קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה מעיד על זכויות היורשים החוקיים בעיזבון המנוח. הרשות השיפוטית המוסמכת לתת צווים אלו הינה הרשם לענייני ירושה ובהתקיים תנאים מסוימים שמורה סמכות זו לבית המשפט. זאת ועוד, הן לרשם לענייני ירושה והן לבית המשפט שמורה הזכות הבלעדית לתקן צו הירושה או קיום הצוואה וזאת לאחר שבחנו את ראיות מבקש התיקון ופסקו על מהימנותן ונכונותם. צו ירושה וצו קיום צוואה ינתנו לדורשיו רק לאחר בחינת טפסי הבקשה ופסיקת הרשם לענייני ירושה על כוונה שלא להתערב בהליכים. 

עיכוב במתן צו ירושה וצו קיום צוואה
כוונת הרשם לענייני ירושה להתערב בהליכים – הבקשה מועברת לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. 
דרישת פרטים – הבקשה לקבלת צו ירושה חסרה פרטים ו/או מסמכים ולכן מגיש הבקשה חייב להשלימם בכדי שיזכה באישור הבקשה
דרישה להגיש בקשה מתוקנת 

התנגדות לביצוע צו ירושה או צו קיום צוואה
החוק מגדיר פרק זמן קצוב במהלכו ניתן להגיש התנגדות לביצוע צו ירושה או צו קיום צוואה, כשבחלוף זמן זה לא יהיה ניתן עוד להגיש התנגדות.

עו"ד צבי טהורי, עו"ד מקצועי שצבר לעצמו מוניטין כעו"ד מנוסה ובעל יכולות גבוהות בתחום המשפט האזרחי, ליווה וייצג רבים וטובים בעת ניסוח צוואות ובשעת מימושן. שנות ניסיונו הרבות בתחום, בקיאותו הרבה ברזי החוק ועבודתו המקצועית והמסורה, כמו גם יחסו הקשוב והרגיש ומחיריו השווים לכל נפש, הפכו אותו לשם דבר בתחום המשפט האזרחי. אם גם אתם זקוקים לסיוע בנושאי צוואה וירושה, התקשרו עוד היום אל עו"ד טהורי ונשמח לעמוד לשירותכם.

 

03-6120042