מזונות אישה

 

עו"ד טהורי – מזונות אישה
הדין היהודי קובע חובת הגבר במזונות האישה – כפי שהתחייב ביום החתונה לדאוג לכל מחסורה - אך כאשר הגירושין מקבלים תוקף חוקי הוא אינו חייב עוד במזונותיה. אולם בחוק קיימים מקרים מוגדרים בהם הגבר חייב להמשיך במזונות האישה גם לאחר הגירושין וזאת בנוסף למזונות הילדים הקטינים המשותפים.  

הסיבות לחובת תשלום מזונות אישה לאחר גירושין

 • למרות עידן השוויון בין המינים בו נשים רבות מטפחות קריירה לצד טיפוח בית וילדים - עדין שוויון זה אינו מיושם במלואו בכל הקשור לכושר ההשתכרות של הבעל והאישה ולרוב הגבר מרוויח יותר והוא המפרנס העיקרי של המשפחה.
 • בהמשך לסעיף הקודם, האישה - האמא משקיעה את מלוא כוחה ומירב המשאבים בטיפוח הבית וחינוך הילדים. לא אחת בשעת גירושין עשויה האישה למצוא עצמה בעמדה נחותה וזאת לאחר שהשקיעה את מיטב שנותיה בתא המשפחתי ואיפשרה לבעלה ללמוד, להתקדם ולטפח קריירה מוצלחת. 
 • ועוד
 • פטור ממזונות אישה
 • האישה בוגדת בבעלה ומנהלת יחסי מין עם גבר אחר מחוץ למערכת הנישואים. 
 • האישה מתחמקת וממאמנת לקיים יחסי מין עם בעלה. (קיום יחסי אישות הינם אחת מחובות האישה ע"פ  ההלכה) 
 • האישה נוטשת את הבית המשותף בעודה נשואה לבעלה. להוציא במקרי אלימות במשפחה) 
 • האישה מסרבת לפס"ד של בית הדין הרבני המורה על גירושי הזוג 


קריטריונים חשובים במזונות אישה
מזונות מדור הינם אחד הסעיפים החשובים במסגרת מזונות אישה ועל הבעל מוטלת החובה לדאוג לקורת גג לאישה בהתאם לרמת החיים לה הורגלה לפני פרידת הגירושין. זאת ועוד, גם אם היה ובתקופה שקדמה לנישואים האישה חיה ברמה סוציו אקונומית נמוכה מזו שהורגלה בחיי הנישואין – עדין מוטלת חובת מזונות אישה על בעלה בהתאם לאורח החיים שחיו ביחד: "עולה עמו, אך אינה יורדת". היה והבעל מסרב לתת גט לאשתו, בסמכות בית המשפט לחייבו במזונות אישה גבוהים מהמקובל וזאת במטרה לאלצו להעניק גט לאישתו.
מזונות אישה - נקודות שכדאי לדעת!

 • היה והבעל הינו אסיר בבית כלא, או שרוי בכל מצב אחר בו אינו יכול לשלם מזונות אישה, עומדת לזכות האישה האפשרות להפעיל חובת מזונות אישה על הרכוש שבבעלותו. 
 • גבר נכה אינו חייב במזונות אישתו וזאת מתוך עמדת החוק לאפשר לנכה אמצעי קיום מכבדים. 
 • הן בית הדין הרבני והן בית המשפט לענייני משפחה הינם בעלי סמכות זהה לפסוק בסוגיית מזונות אישה – הדבר תלוי ועומד במרוץ סמכויות, דהיינו הערכאה הראשונה בה תפתח תביעת גירושין וכריכת מחלוקת מזונות אישה בתביעה – מעניקה לאותה ערכאה שיפוטית את הסמכות הבלעדית לפסוק בעניין. 
 • האישה זכאית להעזר בשירותי לשכת ההוצל"פ לתביעת מזונות אישה. לשכת ההוצל"פ  מוציאה דרישה לבעל לשלם את מזונות אישתו לרבות ריבית והצמדה ועשויה אף לנקוט בהליכי עיקול רכושו ועד עונש מאסר. 


מזונות אישה עובדת 
הכלל הוא שכאשר האישה עובדת ומשתכרת למחייתה, זכאי הבעל לטעון כי "מעשה ידיה", יהיו "תחת מזונותיה". כאשר "מעשה ידיה" של האישה מספקים לכיסוי צרכיה, אז הבעל פטור מלזון אותה ויכול הוא לומר לה: "צאי מעשה ידיים תחת מזונותייך". עם זאת, כאשר הכנסתה אינה מספיקה לה, כי אז חייב בעלה להוסיף ולהשלים לה למזונותיה. 
כיום, כאשר ישנן נשים רבות בעלות מקצוע והשכלה - מידת התלות בבעל הולכת ופוחתת. אולם נשים רבות שיש להן ילדים קטנים מעדיפות להשקיע בילדים ולהישאר בבית מס' שנים לפחות ואז מחובת הבעל לפרנס אותן. בעקרון אישה אינה חייבת לעבוד כלל וכלל, אבל אם היא בכל זאת עובדת - יתחשבו בהכנסה שיש לה ויפחיתו את הסכום שהיא משתכרת מהמזונות הדרושים לה למחייתה-שלה. בכל מקרה אישה שיש לה הכנסה - מפחיתים את הכנסה מהסכום הדרוש לה למחייתה, והמדובר לא רק בהכנסה מעבודה אלא גם בהכנסה ממקורות אחרים כמו: דמי אבטלה, קצבת נכות, דמי שכירות מנכס שבבעלותה וכיו"ב.
המקרה היחיד בו אישה בעלת הכנסה מספקת זכאית גם למזונות הוא במקרה של "מעוכבת מחמתו". כאשר בית הדין הרבני נותן פס"ד המחייב את הצדדים להתגרש והבעל מסרב לכך, רשאית האישה להגיש תביעת מזונות בעילת "מעוכבת מחמתו". לרוב, תביעה כזאת תזרז את הסכמתו של הבעל לשתף פעולה ולתת גט.

עו"ד צבי טהורי: מזונות אישה – אפשר גם אחרת
המצב האידיאלי והמועדף על כולם הינו תשלום מזונות אישה בהסכמה וכחלק מהסכם גירושין נערך ומנוסח בשיתוף פעולה ומתוך כבוד הדדי. עו"ד צבי טהורי הינו בעל ניסיון עשיר ומקצועיות ייחודית בניהול הליכי גירושין ובכללם מזונות אישה מתוך כבוד הדדי המעוגנים בהסכם גירושין מרצון, או לחילופין ובמידת הצורך – ניהול וייצוג משפטי בתביעת מזונות אישה כנגד הבעל הסרבן. 
זכרו שאפשר וכדאי להתגרש אחרת: גירושין בשיתוף פעולה. 
נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

03-6120042