מזונות הוצל"פ

 

עו"ד צבי טהורי – מזונות הוצל"פ
נושא כספי המזונות מהווה לרוב את סלע המחלוקת העיקרי בין בני זוג המצויים בעיצומו של הליך גירושין. אולם פעמים רבות, סלע המחלוקת דווקא לאחר סיום ההליך וקביעת בית המשפט את גובה תשלום המזונות שעל הגבר לשלם עבור ילדיו הקטינים. פעמים רבות, מתחמק הגבר באופן עקבי מתשלום המזונות שנקבע, דבר הפוגע בראש ובראשונה בילדיו הקטינים וביכולתה של אימם לכלכל אותם ולדאוג לצרכיהם.

מזונות בהוצאה לפועל
על מנת לתת מענה לנושא כאוב זה, עומדת לרשות האישה הזכות לפנות לרשות להוצאה לפועל במטרה שזו תגבה מן הגרוש את סכום המזונות המגיע לאישה. לצורך פתיחת תיק במשרדי ההוצאה לפעול יש להיוועץ תחילה עם עו"ד מנוסה בתחום, על מנת לוודא כי כל ההליכים המשפטיים מתבצעים כראוי ומתקדמים בהתאם לחוק.

עו"ד צבי טהורי – ניהול הליכי מזונות בהוצל"פ
עו"ד צבי טהורי, עו"ד עתיר ידע וניסיון בתחום הליכי הגירושין בכלל, ובתחום תשלום המזונות בפרט, מעניק ליווי וייעוץ משפטיים מקיפים ויסודיים בתחום תשלום מזונות ופנייה אל הרשות להוצאה לפועל. שירותיו המשפטיים של עו"ד טהורי מוענקים כבר משלב פתיחת התיק ועד סגירתו המיוחלת. השלבים העיקריים בהליך פנייה לרשות להוצאה לפועל:
פתיחת תיק – פתיחת התיק מהווה את השלב הראשון בהליך ההוצאה לפועל. פתיחת התיק מחייבת מילוי טפסים קפדני בהתאם להוראות והדרישות הכתובות ע"ג הטופס ע"מ להימנע מבעיות בעת גביית הכסף מהבעל.
ליווי הליך הגבייה – לאחר פתיחת התיק שולחת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב. במידה והחייב לא שילם את מלוא הסכום שהוא חייב לגרושתו או אפילו את חלקו והתעלם מן האזהרה, יכולה ההוצאה לפעול לפתוח בהליכים נגד החייב, כגון תהליכי עיקול רכוש ועיכוב יציאה מן הארץ.
הטלת הגבלות לחייב במזונות:

ככלל חוק ההוצל"פ מאפשר הטלת הגבלות על חייבים, ולשם כך יש צורך להוכיח מס' תנאים נוקשים, אולם כאשר עסקינן בתיק מזונות-  החוק אינו מחייב בתנאים אלו כלל. 
ההגבלות הרשומות בחוק לחייב במזונות:

1. הגבלה מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, והגבלתו מלהאריך את תוקפם.
2. הגבלת לקוח מוגבל מיוחד בבנק כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי.
3. הגבלה מלעשות שימוש בכרטיס אשראי כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב.
4. הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין, יחד עם אדם אחר או באמצעות אחר, לרבות הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד בהם הוא חבר/מכהן/בעלים.
5. הגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה.

אי ביצוע חקירת יכולת:

בתיק הוצאה לפעול רגיל, לחייב ניתנת הזכות לבקש לבצע חקירת יכולת, על מנת לקבוע הסדר תשלומים לכיסוי החוב (לאחר עמידה במספר תנאים הקבועים בחוק).  אולם, בתיק הוצל"פ מזונות לא קיימת חקירה שכזו, שכן ההנחה היא שביהמ"ש אשר נתן את פס"ד החליט על מזונות ההולמים את מצבו הכלכלי של החייב. הדבר מקל אף הוא על האמא התובעת, אשר זכאית לגבות את מלוא הסכום שנפסק לה, ולא רק חלק ממנו.
יש לציין כי במידה והחייב שילם את חובו, התיק נסגר. במידה ורק חלק מן הסכום שולם, ניתן להגיש בקשה להקטנת הקרן.

עו"ד טהורי נמנה על השורה הראשונה של עו"ד לענייני גירושין בארץ. ניסיונו הרב, הידע המגוון ובקיאותו המעמיקה בפרטי החוקים והדינים בתחום הגירושין, לצד היחס הרגיש לכל לקוח באשר הוא ומחיריו הנוחים והשווים לכל נפש וכיס, הפכו אותו לשם דבר בתחום הגירושין. אם גם אתן זקוקות לסיוע בגביית מזונות מהגרוש שלכן, התקשרו עוד היום אל משרדו של עו"ד טהורי ונשמח לעמוד לשירותכם ככל שנידרש.

03-6120042