צוואות

 

עו"ד צבי טהורי – צוואה וקיום צוואה
ניסוח צוואה ומימושה הינם מהנושאים העדינים, הרגישים והמורכבים ביותר במשפט האזרחי, ומחייבים סיוע וליווי משפטי לאורך כל הדרך, ע"מ להימנע מסכסוכים משפחתיים ולוודא כי הצוואה משקפת את רצונו של המוריש ומתקיימת בהתאם לכתוב בה.
עו"ד צבי טהורי, מומחה מן השורה הראשונה לדיני משפחה, מסייע ומלווה משפטית יחידים ומשפחות בעת ניסוח צוואה והוצאת צו למימושה. 

מה כוללת צוואה?
ע"מ שהצוואה תהיה תקפה, יש לנסח אותה בהתאם לדרישות החוק ובנוכחות עדים. אמנם ניתן לנסח צוואה באופן חופשי, אך היות ומדובר במסמך בעל חשיבות רבה והיות והמצווה לא יהיה בחיים כדי להסביר ולפרש את הצוואה, מומלץ מאוד כי הצוואה תנוסח בעזרת עו"ד מקצועי המתמחה בתחום וכי עו"ד יהיה חתום עליה כעד. על הצוואה לכלול, מלבד אופן חלוקת הרכוש וקביעת תנאים לחלוקה זו, גם הצהרה של המצווה כי הוא צלול בדעתו וכי נוסח הצוואה לא נכפה עליו בשום צורה שהיא.
פירוט הרכוש וקביעת התנאים לחלוקתו הינם, כאמור, החלק העיקרי של הצוואה. ככל שהפירוט יהיה רחב ומדויק יותר, כך חלוקת הרכוש תהיה קלה יותר לביצוע לאחר לכתו של המצווה לעולמו.

כיצד מקיימים צוואה?
ע"מ לפעול לפי הצוואה ולקיים את הכתוב בה, יש לתת לצוואה תוקף משפטי. הליך זה מבוצע אצל הרשם לענייני ירושה. ההליך הינו פשוט יחסית, וכולל בקשה להוצאת צו לקיום צוואה בה מפורטים פרטי המבקש ופרטי המוריש. לבקשה עצמה יש לצרף תעודת פטירה ותצהיר המהווה הוכחה לנכונותם של פרטי הבקשה. 
במקרים בהם מבקש הבקשה איננו קרוב משפחתו הישיר של הנפטר, יש לצרף לבקשה תעודת פטירה של כל קרובי המשפחה שקדמו לו. 
במקרים בהם הנפטר הינו תושב חוץ, יש לצרף לבקשה חוות דעת המתייחסת לדינים הנהוגים בארצו של הנפטר.
במידה והוגשו התנגדויות להוצאת הצו לקיומה של הצוואה, עובר ההליך לבית המשפט לענייני משפחה, שם יתבררו הטענות בדבר תוקפה המשפטי של הצוואה.

עו"ד צבי טהורי – עריכה, ניסוח וקיום צוואות
עו"ד צבי טהורי, עו"ד עתיר ידע וניסיון בתחום ניסוח צוואות ומימושן, סייע לרבים מלקוחותיו לנסח צוואות תקפות משפטית המסדירות את חלוקת הרכוש שלהם לאחר פטירתם, ולקרוביהם לממש את הצוואות בהתאם לכתוב בהן. במידה והיו התנגדויות כלשהן, ייצג עו"ד טהורי את לקוחותיו בנאמנות, אחריות ומקצועיות בפני בית הדין לענייני משפחה. בקיאותו הרבה ברזי המשפט האזרחי, כמו גם רגישותו הרבה והבנתו את שעתם הקשה והמורכבת של לקוחותיו. הפכו אותו לשם דבר בתחום המשפט האזרחי. 

סוגי צוואות
המחוקק קבע מס' אופנים לעריכת צוואה, כאשר לכל דרך קבועים תנאים והגבלות ובהן:   צוואה בכתב יד (ס' 19 בחוק): הצוואה תכתב ותחתם בכתב ידו של המצווה, ותכלול את תאריך עריכתה. 
יתרונות: דיסקרטיות ונגישות גבוהה בעריכת הצוואה, אינה מחייבת בחתימת עו"ד/נוטריון. חסרונות: הסכנה טמונה בכך שלמעשה כל מסמך/טיוטת מסמך העומד בשלושת התנאים שצוינו לעיל וללא צורך בעדים או חתימת עו"ד - יכול לשמש כצוואת המוריש לאחר פטירתו, גם אם לא זאת היתה כוונתו. 
צוואה בפני עדים (ס' 20 בחוק): סוג הצוואה השכיח ביותר. מסמך הנערך בכתב ידו וחתימתו של המוריש, כשלצידו 2 עדים. העדים חותמים על הצוואה ובכך מאשרים את הצהרת המוריש כי זוהי צוואתו.
יתרונות: עריכת הצוואה וחתימתה בפני עדים מעניקה למסמך נופך פורמאלי ולמעשה מהווה עדות לכך שהנפטר היה בשיקול דעת, צלילות ומודעות למעמד חתימת הצוואה. זאת ועוד, במצבים בהם יתעוררו סכסוכים בשעת ביצוע הצוואה, ברוב המקרים יקרא בית המשפט לשני העדים להעיד ולהאיר על רצון הנפטר.
צוואה בפני רשות (ס' 22 בחוק): "רשות" הינה שופט, רשם בית משפט/הירושות, נוטריון, או חבר בית דין דתי. על המוריש להתייצב בפני רשות (כמוגדר לעיל) ולערוך/להגיש בפניה את צוואתו. הרשות מנסחת פרוטוקול לצוואה והמוריש מצהיר בפניה שזוהי צוואתו. 
יתרונות: על מנת להתנגד לביצוע צוואה שאושרה ע"י רשות שיפוטית – יש להמציא ראיות חזקות במיוחד אשר יטילו צל על נכונותה. 
חסרונות: בירוקרטיה וסחבת במערכת המשפט בישראל ולכן מומלץ לעשותה בפני נוטריון. 
צוואה בע"פ (ס' 23 בחוק) – "צוואת שכיב מרע", המותרת לאדם על ערש דווי, או שהינו סבור ע"פ נסיבות מצב כי הינו עומד למות בקרוב. המוריש מצווה בע"פ את ירושתו בפני 2 עדים והם רושמים אותה, חותמים עליה ומגישים אותה לרשם לענייני ירושה ללא כל דיחוי. יתרונות: צוואה שבע"פ תקפה ל-30 יום בלבד כשלאחר מכן היא מאבדת תוקפה, מעצם אבדן תוקף הנסיבות שצוינו לעיל (אדם על ערש דווי). 
חסרונות: רק בית המשפט רשאי להעניק תוקף חוקי לצוואה כזו ולו מעצם המצב המורכב והבעייתי באופן עריכתה וחתימתה. 

נשמח לעזור ככל שנידרש.

03-6120042